Over de Rainbow Stam

Het Landelijke Rainbow Stam onderschrijft de doelstellingen van Scouting Nederland en in het bijzonder de doelstellingen van de Rainbow Scouting. De stam staat open om landelijke,-, regionale,-, lokale,-  en groepsactiviteiten te ondersteunen rondom het onderwerp Rainbow scouting. Dit doen wij onder andere door zichtbaarheid, verbinding en ontplooiing van nieuwe initiatieven. De Stam is er voor iedereen die zich betrokken voelt bij de doelstellingen van de Rainbow Stam en deze een warm hart toedragen. Voorbeelden van activiteiten zijn:  H.I.T, NaWaKa, Nationale Jamborees, regio spelen, Scout-in, speltak opkomsten, Canal Pride, Youth Walk en kampen.

Het Landelijke Rainbow Stam verbind gelijkgestemden zowel binnen als buiten scouting door onder andere netwerk op te bouwen, samen activiteiten te ontplooien en zowel binnen als buiten scouting bijeenkomsten te organiseren. Door samen te komen wordt gehoor gegeven aan de wens van diverse mensen om een plek te creëren waar vriendschappen worden gesloten, nieuwe contacten worden opgedaan en ervaringen worden uitgewisseld.

Door middel van diverse activiteiten wordt de zichtbaarheid van de LHBTIQ+ gemeenschap binnen Scouting Nederland vergroot waarbij een brug wordt geslagen tussen de betreffende doelgroep en de overige leden van Scouting Nederland.

Minimaal 8 keer per jaar wordt door de stam een activiteit georganiseerd.

Vier van die activiteiten zijn netwerkborrels waarbij iedereen elk kwartaal de kans krijgt om in gesprek te gaan met leden die de Rainbow gedachte een warm hart toedragen.

Daarnaast wordt minimaal twee keer per jaar een bijeenkomst georganiseerd met een inhoudelijk karakter waarbij kennisdeling en netwerken centraal staat.

Tot slot wordt twee keer per jaar een externe activiteit georganiseerd, al dan niet in samenwerking met partners van Scouting Nederland.

Door de oprichting van Het Landelijke Rainbow Stam wordt bijgedragen aan de doelstellingen van de Rainbow Scouting van Scouting Nederland. Dit alles in een veilige, open en eerlijke omgeving waarbij alle leden volgens de normen en waarden van Scouting Nederland behandeld en erkent worden. De stam is specifiek voor leden van 18 .

Door de oprichting van het Landelijke Rainbow  Stam wordt een plek gecreëerd waarbij leden van Scouting Nederland in gesprek kunnen komen met gelijkgestemden. Door zichtbaar te zijn voor leden wordt getracht het ledenaantal te vergroten. Daarnaast wordt er door het organiseren van diverse activiteiten bijgedragen aan de specifieke behoeften van de LHBTIQ+ gemeenschap binnen Scouting Nederland. De stam is dynamisch: bij verandering in de wensen van leden, Rainbow Scouts of Scouting Nederland heeft de kring de mogelijkheid om bijvoorbeeld de aantallen activiteiten, leeftijdsgrens en/of andere doelstellingen positief aan te passen aan de wensen van hedendaags. Het concept van de stam is bedoeld om dynamisch bij te dragen aan de wensen en behoeften van hedendaags.